Skip to main content

Wie ben ik

Mijn naam is  Lia ten Hoor-Verpoorte.

Ik ben afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en voel mij erg verbonden met dit stukje Nederland vanwege de rust, de gemoedelijkheid van de mensen en de natuur.

Talent voor taal

Al vroeg bleek dat ik een talent heb voor taal. Met veel plezier heb ik na het Nederlands een aantal moderne talen geleerd. In het voortgezet onderwijs heb ik bewust de talenkant gekozen: (gymnasium α) met als extra eindexamenvak het vak cultuurgeschiedenis.

Tijdens het uitoefenen van mijn beroep in het bedrijfsleven werden de moderne talen dagelijks toegepast en onderhouden, ook op reizen in mijn vrije tijd.

Opleiding docent

Bij Fontys docentenopleiding in Tilburg heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald (Bachelor of Education, Spaans) en de propedeuse Engels met het CAE-certificate (Cambridge Advanced English), vergelijkbaar met het Engelse niveau C1/C2 volgens het Europees Referentiekader voor de Talen.

Lesgeven

Na een periode in het bedrijfsleven ben ik in 2009 gestart met het geven van Spaanse les aan basisschoolleerlingen die wat meer uitdaging nodig hadden en geïnteresseerde volwassenen. Met veel plezier geef ik sindsdien Spaanse, Engelse en Nederlandse les aan leerlingen van alle leeftijden.

De lessen worden aangepast aan het doel, de interesse en de leeftijd van degenen die de taal willen leren. Van beginners tot gevorderden, in groepsverband of privé, geef ik de les aansluitend aan de eventuele voorkennis en waar mogelijk aangepast aan de leerstijl, zodat iedere student tot zijn/haar recht komt.

Mijn manier van lesgeven, aangepast op de persoon of groep, wordt -volgens feedback- erg gewaardeerd.

Ik heb veel lesmateriaal ontworpen om toe te passen als verduidelijking of uitbreiding van de leermethodes. Hierbij blijf ik steeds up-to-date, een taal is immers altijd in ontwikkeling.

Niet alleen in de gebruikte leermethodes, maar ook in het extra door mij ontworpen lesmateriaal en tijdens activiteiten en excursies, wordt veel aandacht besteed aan de cultuur van de landen waarin de taal gesproken wordt.