Skip to main content

Groepslessen voor alle leeftijden

Waaronder

Volwassenen

  • Cursus met als doel zich te kunnen redden op vakantie. Een leuke eerste kennismaking met de Spaanse taal. 
  • Cursus met als doel zich wat verder te bekwamen in de Spaanse, Engelse of Nederlandse taal, toewerkend naar de niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK). 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

  • Cursus in een taal naast de moderne vreemde taal/talen die in het profiel gekozen is.
  • Lessen als aanvulling op de moderne vreemde taal/talen die in het gekozen profiel voorkomen, bijvoorbeeld bijles en/of examentraining.

Studenten in het beroepsonderwijs 

Cursus ter ondersteuning bij de reguliere lessen of als voorbereiding op een stage in een internationale omgeving (Engels) of in een Spaanstalig land.

Basisschoolleerlingen 

Cursus Spaans of Engels, aangepast aan de jonge leeftijd en in het kader van verbreding van hun taalvaardigheid of als extra uitdaging.